Preview Mode Links will not work in preview mode

Lobke Faasen Podcast


Feb 26, 2020

Arabella Burgers is dierenarts en de initiatiefneemster van de stichting Caring Vets. Ze pleit er voor dat dierenartsen niet langer de managers, economen en advocaten van de vee-industrie te zijn, maar op gaan komen voor het welzijn van het dier. Met Caring Vets zet ze zich in voor dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat en roept ze collega’s op om te stoppen met het bijdragen aan structurele misstanden binnen de diverse sectoren waarin dierenartsen werkzaam zijn. Een dier zien als product is voor Caring Vets fundamenteel onacceptabel en voor een systeemverandering moeten we vanuit het perspectief van het dier naar problemen gaan kijken.

 

Shownotes