Preview Mode Links will not work in preview mode

Lobke Faasen Podcast


Jun 18, 2021

Je kan mensen tot in den treuren behandelen voor ziekte, zolang de omgeving ziekmakend is, is het dweilen met de kraan open. En om te praten over die ziekmakende omgeving heb ik arts medische milieukunde in opleiding Myrthe Frissen uitgenodigd voor de podcast. De medische milieukunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met hoe onze omgeving de gezondheid beïnvloedt. Want niet alleen individuele keuzes beïnvloeden gezondheid, onze omgeving is misschien nog wel bepalender voor de gezondheidsproblemen waar we als populatie mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan schadelijke stoffen in ons milieu, luchtverontreiniging, hoe onze fysieke omgeving uitnodigt om te bewegen, en zelfs de sociale omgeving speelt een rol. Met Myrthe praat ik over de relevantie van haar vakgebied en op welke gebieden de medische milieukunde met name relevant is voor Nederland.

Tevens is Myrthe oprichter van de stichting Groenten Zonder Grenzen. Dit is een prachtig initiatief waarbij met voedsel wat anders zou worden weggegooid honderd procent plantaardige maaltijden worden gekookt. Deze worden vervolgens kosteloos vertrekt aan eenieder die er behoefte aan heeft. Het initiatief draait volledig op vrijwilligers en de mensen die de maaltijden nuttigen behalen niet zelden prachtige resultaten met hun gezondheid.

 

Shownotes

  • Doden door luchtverontreiniging: Op basis van berekeningen uit 2015 stond luchtvervuiling wereldwijd in de top 5 van alle risico’s op mortaliteit, met 6.4 miljoen doden per jaar en 100 miljoen DALYs. (Bron: Cohen AJ et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015. Lancet 2017; 389: 10082, 1907-1918.)
  • In Nederland zijn jaarlijks 11.000 doden te relateren aan blootstelling aan luchtverontreiniging (Bronnen: RIVM; Schone Lucht Akkoord (SLA) van de Rijksoverheid). Voor Nederland kun je verdere cijfers vinden op de website van het RIVM.
  • Kosten ziekte door omgeving: Volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (RIVM) van 2018 bedragen deze kosten ongeveer 2,1 miljard euro/jaar. Dit is een optelling van ‘buitenmilieu’, ‘binnenmilieu’ en ‘stoffen/omgeving’. Myrthe verwacht dat het meer is, want een groot gedeelte van weinig beweging of obesitas, hypertensie, en andere welvaartsziekten komt ook door omgevingsfactoren. Dit maakt het lastig om een goede schatting van kosten te geven, maar de makkelijkste bron is deze VTV met 2,1 miljard.
  • Bekijk de reportage van RTV Rijnmond over Groente Zonder Grenzen
  • Yogi & Yousef's: 10% korting vanaf 15 euro met code Lobke10

 

Meer over Lobke Faasen Diëtist