Preview Mode Links will not work in preview mode

Lobke Faasen Podcast

Feb 26, 2020

Arabella Burgers

In 2016 verscheen een artikel in de krant genaamd: dierenartsen scharen zich achter de boeren. Het artikel was geschreven naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer aan staatssecretaris Martijn van Dam om met een plan te komen om kalveren in de melkveehouderij niet meer direct na de geboorte...