Preview Mode Links will not work in preview mode

Lobke Faasen Podcast


May 22, 2022

Michelle ten Berge heeft jaren gewerkt als regulier verloskundige. Toen ze in een burn out terecht kwam drong tot haar door dat ze niet langer regulier wilde werken. Er heerste een te hoge werkdruk en met name te weinig écht contact met de aanstaande ouders. Daarnaast had en heeft ze veel bedenkingen bij de hele werkwijze van de geboortezorg in Nederland. Want alhoewel deze van zeer hoog niveau is, wordt er volgens Michelle teveel gemonitord tijdens de zwangerschap wat maar weinig toegevoegde waarde heeft. Daarnaast worden te snel ingrepen verricht tijdens bevallingen die helemaal niet nodig zouden zijn als we het hele bevalproces de tijd en aandacht geven die het verdient en daarmee de moeder het zelfvertrouwen dat ze dit zelf kan.

Inmiddels werkt Michelle ten Berge als zogeheten caseload verloskundige waarbij ze veel meer tijd en aandacht kan steken in één zwangere vrouw. Hierdoor kan ze zich meer richten op begeleiding bieden en minder op monitoren en ingrepen verrichten. In deze podcast vroeg ik haar het hemd van het lijf over de steeds verdere medicalisering van de geboortezorg in Nederland, wat ons dat heeft opgeleverd én wat de prijs is die we hier voor betalen.

 

Volgen

Check de website van Michelle ten Berge

Optimaliseer je vruchtbaarheid en over all gezondheid voor een voorspoedige conceptie en gezonde zwangerschap met de online training Prepping for Pregnancy.

Menstruatieondergoed van Snuggs is beter voor jou en de planeet. Bestel nu jouw Snuggs.